ஜமுனாபாரி மறி ஆடு

Published by Urumpirai Sutha 22 Nov 12:11 pm Jaffna, Jaffna

Rs 18,000

ஜமுனாபாரி மறி ஆடு விற்பனைக்கு உண்டு 14 மாதங்கள் நிரம்பியது ஆர்வம் உள்ளவர்கள் மட்டும் தொடர்பை ஏற்படுத்தவும்

  • Type of animal:Livestock


*******************************************
*********** CONTACT SELLER ************

Telephone / දුරකථන අංක:
0770349745

Contact

Farm Animals
For Sell
Jaffna, Jaffna
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on fast.lk

Post your ad now