நாட்டுக் கோழிகள்

Published by Asm Rakeen 03 Nov 14:10 pm Batticaloa, Batticaloa

Rs 720

#நாட்டுக்கோழிகள்,#போர்க்_கோழிகள்_விற்பனைக்குண்டு.1.நாட்டுச் சேவல் - 1 kg = 720/= ( உயிருடன்)
2.கன்னிப் பேடு - 750/=
3.போர்ச் சேவல்- நேரில் பார்த்து தீர்மானிக்கலாம்
4.போர்க் கன்னிப் பேடு - 1100/=
இடம் : சதாம் ஹூசைன் வீதி, ஏறாவூர்.
(தேவையானவர்கள் மட்டும் தயவு செய்து தொடர்பு கொள்ளவும்.)

  • Type of animal:Poultry


*******************************************
*********** CONTACT SELLER ************

Telephone / දුරකථන අංක:
0752878211

Contact

Farm Animals
For Sell
Batticaloa, Batticaloa
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on fast.lk

Post your ad now