ஊர்க்கோழிகள்

Published by ST Works 10 Nov 10:54 am Jaffna, Jaffna

Rs 450

3 1/2 மற்றும் 3 மாதம் ஆன 35 ஊர்க்கோழிகள் விற்பனைக்கு உண்டு. மொத்தமாக கொள்வனவு செய்யின் விலைபேசித்தீர்மானிக்கலாம்.

  • Type of animal:Poultry


*******************************************
*********** CONTACT SELLER ************

Telephone / දුරකථන අංක:
0778849347

Contact

Farm Animals
For Sell
Jaffna, Jaffna
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on fast.lk

Post your ad now